{ SKIP }
唔少人應該都試過買衫中伏,尤其買平衫呢中伏機率就特別高!不過大多數人中伏,都係因為件衫黎到著上身同睇圖相差好遠,好少有人係著上身冇事,除嗰陣先中伏。 桐沢たえ係一名以「水上庭」為筆名出版小說嘅日本作家 ...