{ SKIP }
台灣網民指佢既有美貌,又有美腿,而且即使冇咩露肉,但窄身上衣包裹之下依然睇得出佢身材相當唔錯,簡直天生就係做藝人嘅料子。
咁你話係咪所有外國人都唔鍾意戴口罩呢?又唔係喎,好似呢個Abigail Ratchford咁,咁喺IG戴住口罩拍條片,提醒大家戴口罩嘅重要性!
單睇個樣黎講,Kornelia同用旋風地堂腿黎做後衛一樣,可以話係毫無破綻!